Menu

Organizator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. F. Chopina w Nowym Sączu

Partnerzy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Nowosądecka Mała Galeria

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej – Zdroju

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Uściu Gorlickim

Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej w Brunarach

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Sądecka Biblioteka Publiczna
im. Józefa Szujskiego

Honorowy Patronat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ludomir Handzel

Podsumowanie projektu „Spotkania Nowy Sącz - Valdres: Nowe Krajobrazy, Nowe perspektywy muzyczne”

 

Nadszedł czas podsumowań i zakończenia polsko-norweskiego projektu „Spotkania Nowy Sącz – Valdres: Nowe Krajobrazy, Nowe perspektywy muzyczne”, realizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu oraz Valdres Sommersymfoni z Norwegii. Jednym z punktów programu kilkudniowego spotkania partnerów z Norwegii i z Polski był panel dyskusyjny z profesorami z Norwegii i współorganizatorami projektu połączony z prezentacją materiałów multimedialnych, który odbył się w auli PSM w Nowym Sączu. Gospodarze spotkania – Dyrektor PSM Józef Witold Buszek oraz Dyrektor Artystyczny prof. Barbara Halska poddali ocenie poziom współpracy partnerów projektu, korzyści z jego realizacji dla obu stron oraz realizację założeń artystycznych i edukacyjnych w multisensorycznym projekcie. Natomiast prof. Gunnar Flagstad oceniał aspekt dydaktyczny wspólnych działań. Efektem dyskusji było sformułowanie sprawozdania z realizacji projektu i wniosków z konwersatorium.

 

***

Realizacja projektu odbyła się w formie trzech spotkań:
I. Pierwsze spotkanie
- Valdres (Norwegia) 27 czerwca - 5 lipca 2010 r. - udział grupy polskiej w kursie i festiwalu organizowanym przez Valdres Sommersymfoni - uczestnictwo w zajęciach kursu i wspólne koncerty.
II. Drugie spotkanie
- Kurs Interpretacji Muzycznej i Festiwal "Wakacje z Muzyką" w Nowym Sączu - od 25 lipca - 15 sierpnia 2010 r. - w tym muzycznym i interdyscyplinarnym wydarzeniu wzięło udział ok. 300 uczestników i ponad 50 profesorów z Polski i Europy, w tym dziewięcioosobowa grupa z Norwegii. Cykl ponad 20 koncertów towarzyszących kursowi stanowił atrakcję sądeckiego kursu dla muzyków norweskich i polskich. Istotą tego spotkania było wspólne przygotowanie i wykonanie utworów literatury obydwu krajów. Charakterystyczne miejsca prezentacji muzycznych (m.in. Pijalnia w Piwnicznej Zdroju, Polana na Banicy, Skansen w Nowym Sączu, Hotel Górski w Suchej Dolinie, drewniana cerkiew w Złockiem, Zamek w Starej Lubovni (Słowacja), Amfiteatr w Muszynie nadały nowej jakości artystycznej koncertom festiwalowym. Wykonane zostały utwory polskich i norweskich kompozytorów m.in. Thomasa Teleffsena - wybitnego ucznia Fryderyka Chopina oraz Edwarda Griega oraz muzyka wokalna Norwegii i Polski. Spotkania muzyków norweskich z polskimi i zagranicznymi, a także otwartość kursu na inne dyscypliny artystyczne (malarstwo, rzeźba) i otoczenie kulturowe stanowiło dodatkową atrakcję oraz inspirację dla młodych twórców.
III. Trzecie spotkanie - Nowy Sącz (Polska) – 19 - 21 październik 2010 r. Spotkanie to odbyło się w formie seminarium, stanowiącego podsumowanie dotychczasowych kontaktów artystycznych i wstęp do kolejnych wspólnych wyzwań. Spotkanie zakończył wspólny koncert muzyki polskiej i norweskiej.