Menu

Organizator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. F. Chopina w Nowym Sączu

Partnerzy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Nowosądecka Mała Galeria

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej – Zdroju

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Uściu Gorlickim

Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej w Brunarach

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Sądecka Biblioteka Publiczna
im. Józefa Szujskiego

Honorowy Patronat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ludomir Handzel

M A R I A   N I E M I R A

 

     Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu
prof. Marii Wiłkomirskiej.

 

Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Weimarze pracując pod kierunkiem prof. Helene Boschi (Strasbourg)  i  prof. Gwido Agostiego (Rzym).

 

Działalność pedagogiczną rozpoczęła w Studium Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego
w Warszawie i w II Studium Nauczycielskim na Wydziale Wychowania Muzycznego,
dla  którego  opracowała  program  nauczania  gry  na  instrumencie.

 

Współpracowała z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Występowała na koncertach jako solistka i kameralistka.

 

Prowadziła lekcje gry na fortepianie na Wydziale Nauczania Początkowego z wychowaniem muzycznym na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Warszawie – obecnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego, gdzie pracowała jako nauczyciel dyplomowany.

 

Brała udział w pracach Komisji powołanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, a mającej
na celu dokonanie korekty programów nauczania w szkołach muzycznych  I  i  II  stopnia.

 

W Jej klasie fortepianu praktyki pedagogiczne odbywali studenci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i  Organów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Wielokrotnie zasiadała w jury konkursów pianistycznych. Wygłaszała wykłady metodyczne i  prowadziła lekcje pokazowe w szkołach muzycznych w całym kraju oraz na Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu, Jarocinie, Inowrocławiu, Toruniu, Kielcach, Gnieźnie oraz w Punkcie Konsultacyjnym Centrum Edukacji Artystycznej im. Lecha Miklaszewskiego w Warszawie.

 

Uczniowie jej zdobywali czołowe miejsca na konkursach pianistycznych krajowych
i zagranicznych.

 

Za działalność pedagogiczną była wielokrotnie nagradzana; Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania, Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

     Jest autorką książki Jak zdobyć, rozwijać i utrzymać technikę pianistyczną (III wydanie), w której zamieszcza wskazówki wielkich mistrzów: J.S. Bacha, F. Chopina, H. Neuhausa, F. Liszta.
Dla ułatwienia ich realizacji opracowała kilkuminutowe ćwiczenia bezklawiaturowe palców
i ćwiczenia na klawiaturze fortepianu. Przeznaczone są one dla muzyków w każdym wieku: dla dzieci w okresie przedszkolnym, dla uczniów szkół pierwszego i drugiego stopnia,
dla studentów i pedagogów grających na różnych instrumentach.

 

Ćwiczenia bezklawiaturowe palców rozwijają technikę, dają palcom samodzielność i biegłość, wzmacniają i uwrażliwiają koniuszki palców, a przez to mają ogromny wpływ na jakość dźwięku, skracają czas pracy na instrumencie, nie dopuszczają do chorób zawodowych, do bólu rąk i do zwyrodnień stawów palców u wszystkich ludzi wykonujących te ćwiczenia.