Menu

Organizator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. F. Chopina w Nowym Sączu

Partnerzy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Nowosądecka Mała Galeria

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej – Zdroju

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Uściu Gorlickim

Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej w Brunarach

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Sądecka Biblioteka Publiczna
im. Józefa Szujskiego

Honorowy Patronat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ludomir Handzel

Zapraszamy adeptów muzyki do udziału w Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu, mieście powstałym w Średniowieczu, o bogatej historii, wielu znakomitych zabytkach, oryginalnym folklorze, w mieście zdolnych, ambitnych i przedsiębiorczych ludzi.

Leżący w Kotlinie Sądeckiej, w widłach Dunajca i Kamienicy, rzek mających swoje źródła w górach – Nowy Sącz – jest miastem przyjaznym, ciepłym, ale też po góralsku zadziornym. Podnóża masywów górskich – z południa Beskidu Sądeckiego z Radziejową i Jaworzyną Krynicką, ze wschodu Beskidu Niskiego, z zachodu Beskidu Wyspowego, a na północy Pogórza Rożnowskiego, dalej Gorców, Pienin i Tatr uzasadniają taką tezę.

To w tym miejscu od 1996 roku młodzi muzycy mogą rozwijać swój warsztat, muzykalność i wirtuozerię pod okiem wybitnych artystów z Polski i ze świata. 

W miejscowościach naszego regionu usłanych na historycznych szlakach handlowych – „węgierskim”, „bursztynowym” organizujemy koncerty plenerowe i tradycyjne, kameralne, symfoniczne i solowe.

Wyzwaniem dla artysty współczesnego jest umiejętność występu w różnych warunkach akustycznych. Mamy Przyjaciół w wielu miejscowościach i krajach z nami sąsiadujących, np. na Słowacji, na zamku w Starej Lubovni. Dlatego organizujemy koncerty uczestników i profesorów w różnych salach, w ciekawych miejscach, atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo.

  

Kurs odbywa się w dwóch turnusach:

I turnus 15.07 – 24.07.2019

II turnus 25.07 – 03.08.2019

 

Kurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia, studentów i absolwentów uczelni muzycznych z całego świata.

Program zajęć na kursie obejmuje:

-  zajęcia indywidualne, podczas których realizowane są elementy warsztatu instrumentalnego i wokalnego, w tym korekta aparatu

-  kurs interpretacji wybranych dzieł z różnych epok historycznych dla instrumentalistów i wokalistów w formie typowych zajęć instrumentalnych, podczas których uczestnicy doskonalą swoją pracę nad elementami stylu realizowanych utworów

-  kurs mistrzowski w formie zajęć indywidualnych typu master calsses dla uczniów, studentów i absolwentów przygotowujących się do krajowych i międzynarodowych konkursów oraz dla laureatów konkursów, podczas którego uczestnicy doskonalą interpretację dzieł pod względem stylistyki i wirtuozerii

-  kurs muzyki kameralnej dla istniejących zespołów oraz powstałych ad hoc podczas kursu (również z udziałem profesorów kursu)

-  kurs gry a’vista jako nieodzowny element wykształcenia muzyka i przygotowania do pracy solowej i zespołowej – odbywa się w formie zajęć indywidualnych lub w zespole

-  kurs studiów orkiestrowych dla instrumentalistów orkiestrowych i osób przygotowujących się do pracy w orkiestrze

-  kurs praktyczny gry w orkiestrze – przez przygotowanie i wykonanie koncertu

-  kurs interpretacji dla duetów fortepianowych przygotowujących się do konkursów i laureatów konkursów

-  warsztaty jazzowe

-  edukacja muzyczna dla najmłodszych - zajęcia skierowane do dzieci w wieku 5 – 7 lat (szczegóły poniżej)

-  zajęcia metodyczne dla nauczycieli na różnym poziomie nauczania w formie obserwacji zajęć, konsultacji indywidualnych, rozmów z wykładowcą mających na celu rozwiązywanie bieżących trudności metodycznych; w skład tych zajęć wchodzą także wykłady

 

Zajęcia prowadzone są w następujących specjalnościach:

- fortepian
- śpiew
- skrzypce
- altówka
- wiolonczela
- kontrabas
- akordeon
- flet / flet piccolo
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- gitara
- improwizacja jazzowa, combo jazzowe
- studia orkiestrowe

 

Edukacja muzyczna dla najmłodszych.

DLA DZIECI W WIEKU 5-7 LAT

- warsztaty adaptacyjne do gry na instrumencie
- zajęcia zbiorowe
- lekcje indywidualne gry na instrumencie
- zajęcia taneczne (zbiorowe) i nauka gry w zespole
- koncerty dla najmłodszych i w wykonaniu najmłodszych 

 

FORTEPIAN
Maria Niemira
Anetta Pękała
Ewa Skardowska 


SKRZYPCE
Mateusz Kaspzak-Łabudziński 


WIOLONCZELA
Anna Skibińska-Haponiuk 


FLET
Maria Peradzyńska-Filip 


ZAJĘCIA TANECZNE
Patrycja Samson-Ładno 


DLA NAUCZYCIELI 

- obserwacja prowadzonych z dziećmi zajęć indywidualnych i zbiorowych
- metodyka nauczania
- indywiduaine konsultacje metodyczne
- wykłady
- zajęcia kameralne i orkiestrowe
- udział w koncertach