Menu

Organizator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. F. Chopina w Nowym Sączu

Współorganizatorzy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Nowosądecka Mała Galeria

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej-Zdroju

Lubovnianskie Muzeum Hrad v Starej L'ubovni (Słowacja)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu

Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim

Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

Regulamin pobytu na Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu

1. Wszyscy Uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy Uczestnicy kursu powinni dostosowywać się do poleceń opiekunów, wykładowców i organizatorów.

3. W czasie kursu Uczestnicy będą doskonalić swój warsztat pod kierunkiem wykładowcy, w czasie zajęć prowadzonych zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem.

4. Niepełnoletni Uczestnicy kursu znajdują się pod stałą opieką wychowawców (w przypadku, gdy przebywają na kursie bez rodzica lub opiekuna).

5. Uczestnikom do 13 roku życia zabrania się opuszczania terenu internatu czy szkoły muzycznej bez opiekuna. Wszystkie wyjścia Uczestników niepełnoletnich poza teren internatu oraz szkoły muzycznej odbywają się pod opieką wychowawcy lub za jego zgodą.

6. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00.

7. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego Uczestnika podczas pobytu na Kursie, a uczestnik pełnoletni ponosi osobistą odpowiedzialność za powierzone mienie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy osobiste, pieniądze czy dokumenty.

9. Na terenie internatu jak również w szkole muzycznej obowiązuje ścisły zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków czy środków odurzających oraz palenia tytoniu.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania koncertów, oraz publikowania w Internecie, na stronie internetowej Kursu nagrań i zdjęć z koncertów, w których będą brali udział Uczestnicy Kursu. 

11. Uczestnicy kursu powinni zgłaszać do organizatorów wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem na Kursie.

12. W przypadku odmowy dostosowania się do postanowień regulaminu Kursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozbawienia takiej osoby statusu Uczestnika. W tej sytuacji Uczestnik zostaje zwolniony z Kursu, a organizator nie zwraca kosztów udziału w Kursie.