Menu

Organizator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. F. Chopina w Nowym Sączu

Współorganizatorzy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Nowosądecka Mała Galeria

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej-Zdroju

Lubovnianskie Muzeum Hrad v Starej L'ubovni (Słowacja)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu

Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim

Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

      Uczestnikami kursu mogą być uczniowie, studenci, absolwenci oraz nauczyciele szkół muzycznych wszystkich narodowości. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna oraz pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. O organizacji zajęć podczas kursu decyduje profesor prowadzący.

Opłata za jeden turnus w terminach 24.07-03.08 lub 03.08-13.08 zawiera: uczestnictwo w kursie, mieszkanie (10 noclegów) i wyżywienie (od obiadu - pierwszy dzień pobytu, do śniadania - jedenasty dzień pobytu).

 

- Studia orkiestrowe są jedną z dyscyplin kursu. Opłata za uczestnictwo w zajęciach indywidualnych ze studiów orkiestrowych - 800 pln.

- Opłata dla uczestników kursu metodycznego - 1190 pln (z wyżywieniem i zakwaterowaniem w internacie).


- Opłata opiekunów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie - 790 pln.

- Posiłki składają się ze śniadań (10 pln za sniadanie), obiadów (15 pln) i kolacji (10 pln).

 

Uwaga!

Na XXII Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej kursanci będą korzystać z zakwaterowania w internacie przy ul. Ducha 12 oraz w hotelu przy ul Kościuszki 2 (po wpłaceniu kwoty za zakwaterowanie - 500 pln za turnus). Wyżywienie w internacie przy ul. Ducha 12 oraz w restauracji obok hotelu przy ul. Kościuszki 2.
UWAGA! Ilość miejsc w hotelu i internacie jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwaterowanie na I turnusie będzie miało miejsce 24 lipca od godz. 8.00

Wykwaterowywanie kursantów obecnych na I turnusie odbędzie się 3 sierpnia, do godz. 10.00.

Zakwaterowanie na II turnusie będzie miało miejsce 3 sierpnia od godz. 15.00.

Wykwaterowywanie kursantów obecnych na II turnusie odbędzie się 13 sierpnia.

 

Nie pośredniczymy w rezerwacji zakwaterowań w innych miejscach noclegowych. Polecamy: Osiedle Studenckie Campus, ul. Jana Pawła II 16; Elster, ul. Zawiszy Czarnego 70; Noclegi Zawisza Czarny, ul. Zawiszy Czarnego 16; Willa Beata, ul. Zawiszy Czarnego 12D; Harmonica Studio, ul. Sienkiewicza 10.

 

W przypadku udziału w kursie w okresie innym niż objęty czasem trwania turnusu, opłata dobowa za zakwaterowanie w internacie i wyżywienie wynosi 79 pln. Opłata za kurs pozostaje niezmienna i wynosi 800 pln -  
zajęcia indywidualne będą prowadzone w przewidzianym wymiarze (minimum 6 lekcji). 

W przypadku zapisu na np. dwie specjalności (lub do dwóch wykładowców) opłata za kurs bez wyżywnienia i zakwaterowania wynosi 1400 pln (800 + 600 pln).

WAŻNE! Ewentualne uwagi dotyczące wyżywienia i zakwaterowania (np. korzystanie tylko z obiadów i kolacji - bez śniadań, krótszy pobyt w internacie) należy wyszczególnić na karcie zgłoszeniowej, a więc przed rozpoczęciem kursu. W trakcie pobytu uwagi te nie będą uwzględniane i uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na kurs jest wpłacenie pełnej opłaty za kurs (nie wystarczy wpłacić wpisowe!) do dnia 30 czerwca 2017 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie, wpisowe (150 pln) nie będzie zwracane. Wpisowe jest częścią opłaty za kurs (nie jest opłatą dodatkową).