Menu

Organizator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. F. Chopina w Nowym Sączu

Partnerzy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Nowosądecka Mała Galeria

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej – Zdroju

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Uściu Gorlickim

Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej w Brunarach

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Sądecka Biblioteka Publiczna
im. Józefa Szujskiego

Honorowy Patronat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ludomir Handzel

 

Anetta Pękala

Absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Piotra Słopeckiego oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna) w Olsztynie na wydziale Wychowania Muzycznego. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć fortepianu, akompaniamentu oraz nauczania sztuki w szkole ogólnokształcącej. W 1990 r. podjęła pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie, a od 2005 r. została kierownikiem sekcji fortepianu w tejże szkole. Pracuje także jako akompaniator w sekcji smyczkowej i dętej. Od 2018 r. pracuje również w Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Sokółce.

Jest inicjatorem i kierownikiem organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Jako nauczyciel dyplomowany za swoją pracę dydaktyczną i sukcesy zawodowe otrzymała wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. oraz Nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej w 2017 r.

Uczniowie jej klasy zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i międzynarodowym oraz Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej. Absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia. W swej pracy dydaktycznej wiele miejsca poświęca swobodzie i prawidłowemu aparatowi gry.