FORTEPIAN

Gajusz KĘSKA  (29.07 – 07.08)

Ewa SKARDOWSKA (19.07 – 07.08)

Anetta PĘKALA  (19.07 – 28.07)

Piotr KOWAL  (21.07 – 28.07)

Volker STENZL (19.07 – 25.07) – lekcje dla solistów lub duetów fortepianowych

Marielle LE MONNIER (19.07 – 07.08)

Marek SZLEZER (29.07 – 07.08)


SKRZYPCE

Beata HALSKA LE MONNIER (19.07 – 07.08)

Bernard LE MONNIER (19.07 – 07.08)

Mariusz PATYRA (19.07 – 28.07) / nabór zamknięty

Bartosz CAJLER  (19.07 – 28.07)

Mateusz KASPRZAK ŁABUDZINSKI (29.07 – 07.08)

Anna RZYMYSZKIEWICZ (29.07 – 07.08) – edukacja dzieci / nabór zamknięty

Magdalena SZCZEPANOWSKA (29.07 – 07.08) / nabór zamknięty

Henryk TRITT  (29.07 – 07.08)

Adam MOKRUS (19.07 – 07.08) / nabór zamknięty


ALTÓWKA

Janusz PISARSKI  (19.07 – 28.07)

Jacek DUMANOWSKI (29.07 – 07.08)


WIOLONCZELA

Zdzisław ŁAPIŃSKI  (19.07 – 23.07)

Anna SKIBIŃSKA-HAPONIUK (19.07 – 28.07) / nabór zamknięty

Piotr HAUSENPLAS (29.07 – 07.08)


KONTRABAS

Adam BOGACKI (19.07 – 28.07)

Marek ROMANOWSKI (29.07 – 07.08)


AKORDEON

K laudiusz BARA N (29.07 – 07.08)


FLET

Elżbieta DASTYCH-SZWARC (19.07 – 28.07) / nabór zamknięty

Jadwiga KOTNOWSKA  (19.07 – 28.07)

Krystyna GOŁASZEWSKA  (29.07 – 07.08)

Urszula JANIK-LIPIŃSKA (29.07 – 07.08) / nabór zamknięty


GITARA

Jakub KOŚCIUSZKO (19.07 – 28.07)

Ryszard BAŁAUSZKO (29.07 – 07.08)


KLARNET

Jan Jakub BOKUN (19.07 – 28.07)

Philippe CUPER  (29.07 – 07.08)

Dorota ŻOŁNACZ  (29.07 – 07.08) / nabór zamknięty

Piotr LAT O  (29.07 – 07.08)


TRĄBKA

Benedykt MATUSIK (29.07 – 07.08)


SAKSOFON

Włodzimierz SPODYMEK (19.07 – 28.07)

Andrzej RZYMKOWSKI  (29.07 – 07.08)


WALTORNIA

Wojciech KAMIONKA (19.07 – 28.07)


FAGOT

Grzegorz DĄBROWSKI (29.07 – 07.08)


ŚPIEW

Jolanta JANUCIK  (19.07 – 07.08) / nabór zamknięty

Włodzimierz ZALEWSKI (19.07 – 28.07)

Olga PASIECZNIK (27.07 – 4.08) / nabór zamknięty

Claudia VISCA (19.07 – 24.07) / nabór zamknięty


IMPROWIZACJA JAZZOWA

Kazimierz CHLUDEK (19.07 – 28.07)

STUDIA ORKIESTROWE i ORKIESTRA

Bernard LE MONNIER (19.07 – 07.08)


Pianiści kameraliści

Aleksandra DALLALI

Piotr FIDELUS

Dobrochna JACHOWICZ-ZAKRZEWSKA

Marcin KOZIEŁ

Rafal MOKRZYCKI

Klaudia SYJUD

Adam SZYSZKA

Marianna WASZKIEWICZ

Misha KOZŁOWSKI

Agnieszka SEGUCHI