Dyrektor Artystyczny:

prof. Beata Halska Le Monnier

beatahalska13@gmail.com
Bursa – pokój 11     

Biuro kursu:

Alicja Baran +48 698 740 401

Iwona Niemaszyk +48 502 852 291

zgloszenia@musicakurs.org

Jakub Kornakiewicz  +48 668 976 282, jakubjan.kornakiewicz@gmail.com

Mateusz Zarotyński

Opiekunowie niepełnoletnich uczestników kursu:

Jolanta Peryt  +48 530311593

Lucyna Rojecka +48 602551498