TERMINY

Kurs odbywa się w dwóch turnusach:

I turnus 14.07 – 22.07.2023

II turnus 23.07 – 31.07.2023