TERMINY

Kurs odbywa się w dwóch turnusach:

I turnus 18.07 – 27.07.2022

II turnus 28.07 – 06.08.2022