TERMINY

Kurs odbywa się w dwóch turnusach:

I turnus 12.07 – 20.07.2024

II turnus 21.07 – 29.07.2024