FORTEPIAN

Wojciech ŚWITAŁA  (28.07 – 06.08) /nabór zamknięty/

Ewa SKARDOWSKA (18.07 – 06.08)

Piotr KOWAL  (18.07 – 27.07)

Marek SZLEZER (28.07 – 06.08)

ORGANY

Piotr ROJEK (28.07 – 06.08)

SKRZYPCE

Beata HALSKA LE MONNIER (18.07 – 06.08) /ostatnie wolne miejsca na II turnus/

Mariusz PATYRA (18.07 – 27.07) /nabór zamknięty/

Mateusz KASPRZAK ŁABUDZINSKI (18.07 – 27.07) /nabór zamknięty/

Anna RZYMYSZKIEWICZ (28.07 – 06.08) /nabór zamknięty/

Adam MOKRUS (18.07 – 06.08) /ostatnie wolne miejsca na I turnus/

WARSZTATY DLA SKRZYPKÓW I ALTOWIOLISTÓW PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW ORKIESTROWYCH

Bernard LE MONNIER (18.07 – 06.08)

ALTÓWKA

Elżbieta MROŻEK-LOSKA (28.07 – 06.08)

Maria SHETTY (18.07 – 27.07)

WIOLONCZELA

Paweł CZARAKCZIEW (18.07 – 27.07)

Anna SKIBIŃSKA-HAPONIUK (18.07 – 27.07) /nabór zamknięty/

Piotr HAUSENPLAS (28.07 – 06.08) /nabór zamknięty/

KONTRABAS

Adam BOGACKI (18.07 – 27.07)

Marek ROMANOWSKI (28.07 – 06.08)

FLET

Elżbieta DASTYCH-SZWARC (18.07 – 27.07) /nabór zamknięty/

Jadwiga KOTNOWSKA  (18.07 – 27.07)

Krystyna GOŁASZEWSKA  (28.07 – 06.08)

Urszula JANIK-LIPIŃSKA (28.07 – 06.08) /nabór zamknięty/

GITARA

Ryszard BAŁAUSZKO (28.07 – 06.08)


KLARNET

Jan Jakub BOKUN (18.07 – 27.07)

Philippe CUPER  (20.07 – 25.07)

Dorota ŻOŁNACZ  (28.07 – 06.08)

Piotr LAT O  (28.07 – 06.08)


TRĄBKA

Benedykt MATUSIK (28.07 – 06.08)


SAKSOFON

Andrzej RZYMKOWSKI  (28.07 – 06.08)


WALTORNIA

Wojciech KAMIONKA (28.07 – 06.08)


FAGOT

Grzegorz DĄBROWSKI (28.07 – 06.08) /nabór zamknięty/


ŚPIEW

Jolanta JANUCIK  (18.07 – 06.08) /nabór zamknięty/

Olga PASIECZNIK (18.07 – 27.07) /nabór zamknięty/

Claudia VISCA (18.07 – 24.07) /nabór zamknięty/

IMPROWIZACJA JAZZOWA

Kazimierz CHLUDEK (18.07 – 27.07)

ORKIESTRA

Bernard LE MONNIER (18.07 – 06.08)


Pianiści kameraliści

Aleksandra DALLALI

Piotr FIDELUS

Dobrochna JACHOWICZ-ZAKRZEWSKA

Marcin KOZIEŁ

Rafal MOKRZYCKI

Klaudia SYJUD

Adam SZYSZKA

Marianna WASZKIEWICZ

Mischa KOZŁOWSKI

Agnieszka SEGUCHI