Uczestnikami kursu mogą być uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia, studenci i absolwenci uczelni muzycznych z całego świata. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna oraz pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.  

Zgłoszenia należy przesyłać tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie co najmniej połowy opłaty za kurs (pozostałą część należy wpłacić do 30 czerwca 2024 r.). O przyjęciu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń wraz z potwierdzeniem opłaty.

OPŁATY:

Kurs (uczestnictwo czynne) – 1 100 zł – 5 lekcji, próby z pianistą korepetytorem uzgodnione z profesorem, udział w koncertach, udział w orkiestrze dla uczestników powyżej 13 lat – po zaakceptowaniu kandydatury.

Indywidualne warsztaty orkiestrowe – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas – zasady czytania a vista,  zasady grania zespołowego, wybór smyczkowania, przygotowanie do konkursów orkiestrowych, lekcje z repertuarem najważniejszych wyciągów orkiestrowych wymaganych na konkursach, prowadzenie prób sekcyjnych – lekcja 110

Gra a’vista – 100 zł – 1 lekcja.

Pobyt – 1 200 zł

Zakwaterowanie w bursie (pokoje studenckie, 2 lub 3 osobowe) – 8 noclegów i wyżywienie (3 posiłki)– 8 dni (od obiadu w dniu rozpoczęcia kursu do śniadania w dniu zakończenia kursu).

OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW KURSU METODYCZNEGO:

Kurs – 550 zł – obserwowanie zajęć kursu, udział w koncertach, konsultacje metodyczne, udział w orkiestrze lub zespołach kameralnych.

Pobyt – 1 200 zł

Opis jak wyżej.

UWAGA W przypadku rezygnacji z udziału w kursie część opłaty w kwocie 300 zł nie podlega zwrotowi.


Można wykupić dowolną ilość lekcji gry a’vista.

UWAGA! Nie ma możliwości wykupienia oddzielnie zakwaterowania lub wyżywienia. Możliwa jest jedynie rezerwacja łącznie pełnego wyżywienia i zakwaterowania. Możliwe jest uwzględnienie w posiłkach specjalnej diety (np. wegetariańskiej, bezglutenowej itp.), jednak należy umieścić tę informację w formularzu zgłoszeniowym w polu UWAGI.

Opłata dla opiekunów za wyżywienie i zakwaterowanie jest taka sama jak dla pozostałych uczestników.

Opłatę za kurs należy przesłać na konto:

PSM I i II st. w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 213, 33-300 Nowy Sącz
nr 91 1010 1270 0032 9013 9120 0000

dla wpłat zagranicznych
swift code: NBPLPLPW 91 1010 1270 0032 9013 9120 0000

Wszelkie uwagi, zapytania, etc. należy kierować na adres: zgloszenia@musicakurs.org