Wiolonczelista, kameralista. Na scenie zadebiutował w wieku 6 lat występując w Filharmonii
Krakowskiej. Cztery lata później, w Ambasadzie Polskiej w Paryżu, zagrał swój pierwszy koncert
w roli solisty z towarzyszeniem orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą
prof. Stanisława Krawczyńskiego. Stypendysta Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie,
laureat Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Absolwent klasy wiolonczeli jazzowej mgra Mateusza Pliniewicza. Ukończył z wyróżnieniem studia
muzyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego.
Swoje umiejętności szlifował również pod opieką prof. Juliusa Bergera w Leopold-Mozart Zentrum
w Augsburgu. Grę kameralną doskonalił pod okiem dr hab. Anny Armatys-Borelli, prof. dr hab. Kai
Danczowskiej oraz dr Barbary Łypik-Sobaniec. Systematycznie bierze udział w kursach
mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. Cataline Ilea, prof. Romana Jabłońskiego, Jakoba
Shawa, Jakoba Kullberga, prof. Larsa Hoef’a, prof. Viviane Spanoghe, prof. Tomasza Strahla.
Poza Polską koncertował w Austrii, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Norwegii,
Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. Brał udział w szeregu festiwali
takich jak: Bachfest Leipzig, Dni Muzyki, Dni Słowackie w Krakowie, European Union of Music
Competition for Youth Festival, Gra w klasykę, La Jolla Music Society’s SummerFest, Krakowska
Wiosna Wiolonczelowa, Międzynarodowy Festiwal Muzyki EMANACJE, Muzyka Młodych
u Franciszkanów, Oblicza Śmierci, Tak Brzmi Miasto, Tynieckie Recitale Organowe.
Eksperymenty z muzyką improwizowaną oraz tą uznawaną za mniej klasyczną dają mu możliwość
udziału w wielu projektach jazzowych, muzyczno-tanecznych, muzyczno-teatralnych.
Występował między innymi na: Jazz under himmelen, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów
Błądzących, Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca, Ogólnopolskich Otwartych
Spotkaniach Teatralnych, Wadowickich Spotkaniach Teatralnych „Zgraja”.
Współtworzy Krakowski Kwintet Harfowy oraz Czarakcziew/Kowal Duo.
Jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa
Pendereckiego.