Uczestnikami kursu mogą być uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia, studenci i absolwenci uczelni muzycznych z całego świata. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna oraz pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.  

Zgłoszenia należy przesyłać tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie pełnej opłaty za kurs. O przyjęciu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń wraz z potwierdzeniem opłaty.

W przypadku, gdy z powodu sytuacji epidemicznej kurs będzie odbywał się w formie on-line, osoby, które zrezygnują z takiej formy uczestnictwa otrzymają zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

OPŁATY:

kurs (uczestnictwo czynne)

informacja wkrótce

6 lekcji, udział w koncertach, udział w orkiestrze lub zespole kameralnym (osoby od 13 roku życia)

gra a’vista

informacja wkrótce

1 lekcja

zakwaterowanie w bursie

zakwaterowanie w hotelu
(ilość miejsc ograniczona)

informacja wkrótce

informacja wkrótce

9 noclegów

9 noclegów

wyżywienie

informacja wkrótce

9 dni


OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW KURSU METODYCZNEGO:

kurs

informacja wkrótce

obserwowanie zajęć kursu, udział
w koncertach, konsultacje metodyczne, udział w orkiestrze
lub zespołach kameralnych

zakwaterowanie w bursie

informacja wkrótce

9 noclegów

zakwaterowanie w hotelu
(ilość miejsc ograniczona)

informacja wkrótce

9 noclegów

wyżywienie

informacja wkrótce

9 dniMożna wykupić dowolną ilość lekcji gry a’vista.

Nie ma możliwości wykupienia pojedynczych posiłków. Możliwa jest rezerwacja wyłącznie pełnego wyżywienia i zakwaterowania.

Opłata dla opiekunów za wyżywienie i zakwaterowanie jest taka sama jak dla pozostałych uczestników.

Opłatę za kurs należy przesłać na konto:

PSM I i II st. w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 213, 33-300 Nowy Sącz
nr 91 1010 1270 0032 9013 9120 0000

dla wpłat zagranicznych
swift code: NBPLPLPW 91 1010 1270 0032 9013 9120 0000

Wszelkie uwagi, zapytania, etc. należy kierować na adres: zgloszenia@musicakurs.org