TERMINY

Kurs odbywa się w dwóch turnusach:

I turnus 19.07 – 28.07.2021

II turnus 29.07 – 07.08.2021