Skrzypek, kameralista, pedagog i dyrygent. Studia w latach 1997-2002 ukończył z wynikiem celującym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec Pawła Puczka i Beaty Warykiewicz-Siwy. Swoje miejętności wiolinistyczne doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem Piotra Pławnera, a także na kursach mistrzowskiej interpretacji prowadzonych przez Konstantego Andrzeja Kulkę, Stefana Kamasę i Romana Jabłońskiego podczas Musica Festa Gedaniae w Gdańsku, gdzie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika.

​W ramach działalności solistyczno-kameralnej uczestniczył w koncertach i festiwalach w kraju i za granicą (Chiny, Belgia, Francja, Litwa, Niemcy, Ukraina, Włochy). Jako solista występował m.in. z orkiestrami: Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, jak również z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Tarnowską Orkiestrą Kameralną. Do najważniejszych doświadczeń artystycznych należą koncerty jako solista wraz z Konstantym Andrzejem Kulką (Częstochowa, Gdańsk, Rybnik). Ponadto w latach 2003-2009 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej.

​Obok aktywności artystycznej zajmuje się również działalnością pedagogiczną zatrudniony na stanowisku adiunkta doktora habilitowanego w katowickiej Akademii Muzycznej, a także jako nauczyciel dyplomowany w szkołach muzycznych I i II stopnia w Rybniku i Katowicach. Wielokrotnie prowadził warsztaty i kursy mistrzowskiej interpretacji oraz brał udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów skrzypcowych.

​W 2013 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

​Ponadto prowadzi również działalność dyrygencką – w 2018 roku ukończył studia w macierzystej uczelni na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Mirosława Jacka Błaszczyka. W okresie studiów zadyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także jako asystent dyrygenta brał udział w przedstawieniu opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta realizowanym w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2019 roku podjął współpracę z Operą Śląską w Bytomiu podczas realizacji premier oper Flis (kierownictwo muzyczne) i Verbum nobile (współpraca muzyczna) Stanisława Moniuszki. W 2020 roku w Operze Krakowskiej uczestniczył w przygotowaniach do premiery operetki Orfeusz w piekle Jacquesa Offenbacha (współpraca muzyczna), a także prowadził spektakle Toski Giacomo Pucciniego.