Ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
fortepianu prof. dr Andrzeja Dutkiewicza oraz w klasie kameralistyki prof. Barbary Halskiej (2005)
Wielokrotnie brała udział w kursach mistrzowskich, m.in. w Maastricht, Eindhoven, Berlinie, Nowym
Sączu, Warszawie, Bydgoszczy i Opolu.
Swoją grę doskonaliła pod kierunkiem takich profesorów jak Barbara Halska, Maria Niemira, Daniel
Spiegelberg (Szwajcaria), Alexander Tamir (Izrael), Bracha Eden (Izrael), Hans-Peter i Volker Stenzl
(Niemcy)
W 1997 roku, wraz z Lechem Napierałą utworzyła duet fortepianowy. Współpraca zaowocowała
koncertami na terenie Polski oraz nagraniem płyty dla firmy DUX (2004)
Duet zdobył kilka nagród na konkursach, najważniejszym osiągnięciem było zajęcie III miejsca na II
Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowym w Białymstoku (2002)
W 2001 roku została zaproszona do udziału w Piano Forum w Berlinie, w 2003 roku otrzymała
stypendium Mazowieckiego Centrum Kultury.
Nagrywała dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Radia PIK w Bydgoszczy oraz BBC.
W 2006 roku koncertowała w ramach Festiwalu ‘Jeunes Virtuoses à Ennejma Ezzahra’ w Sidi Bou
Said (Tunezja)
Od roku 2007 towarzyszy instrumentalistom jako pianista-kameralista na Międzynarodowym Kursie
Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu.
W 2012 roku była oficjalnym pianistą podczas kursu mistrzowskiego „Sztuka wykonawcza arcydzieł
skrzypcowych. Jak przygotować się do międzynarodowych konkursów skrzypcowych” prowadzonego
przez prof. Igora Petrushevskiego w ramach XVI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
w Warszawie.
W 2016 roku została zaproszona do udziału w mistrzowskim kursie skrzypcowym prowadzonym
przez prof. Tomasza Tomaszewskiego (UDK Berlin) w ramach projektu Akademia Sinfonia Varsovia.
Jako pianista-kameralista wielokrotnie towarzyszyła skrzypkom w krajowych i międzynarodowych
kursach oraz konkursach, m.in. w Londynie, Utrechcie (Holandia), Namur (Belgia),
Pampelunie(Hiszpania),Barlettcie (Włochy), Filadelfii (Włochy),Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu,
Gdańsku, Toruniu oraz Warszawie.
W marcu 2016 roku zadebiutowała w prestiżowej sali Phillips Hall w Musiekgebouw w Eindhoven
(Holandia)
Koncertuje w wielu instytucjach kulturalnych w Warszawie, m.in. Filharmonii Narodowej, Zamku
Ostrogskich, Austriackim Forum Kultury, Bibliotece Narodowej, Mazowieckim Centrum Kultury i
Sztuki, Muzeum Niepodległości, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Muzeum Narodowym.
Od października 2014 pełni funkcję starszego wykładowcy w macierzystej uczelni, gdzie pracuje jako
pianista w klasach skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny oraz prof. Magdaleny Szczepanowskiej.
W 2015r otrzymała nagrodę II stopnia Rektora UMFC.
Współpracowała również z prof. Robertem Szrederem w Talent Class przy Conservatorium
Maastricht (Holandia)