Absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Piotra Słopeckiego oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Wychowania Muzycznego. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć fortepianu, akompaniamentu oraz nauczania sztuki w szkole ogólnokształcącej. Kierownik sekcji fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie oraz nauczyciel Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. w Ełku i akompaniator w sekcji smyczkowej i dętej Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce.

Główny obszar działalności to praca pedagogiczna z uczniami w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad kształtowaniem i rozwojem aparatu gry w oparciu o ćwiczenia klawiaturowe i bezklawiaturowe prof. Marii Niemiry.

Jest inicjatorem i kierownikiem organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia odbywającego się cyklicznie co dwa lata od 2008 r. Uczniowie klasy fortepianu pani Anetty Pękali zdobywają liczne sukcesy na konkursach pianistycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz  osiągają wysoką punktację na Przesłuchaniach CEA. W roku 2020 powołana została do komisji CEA przesłuchań instrumentalnych klas fortepianu.

 Jako nauczyciel dyplomowany za swoją pracę dydaktyczną  i sukcesy zawodowe otrzymała wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. za działania w ramach obchodów Roku Chopinowskiego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora oraz Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w 2016 r i w 2019 r.