Anna Liszewska foto Piotr Hruszwicki

Anna Liszewska – pianistka, kameralistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1995) w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek. W 1998 roku w tej samej uczelni ukończyła dwuletnie, podyplomowe studia kameralne pod kierunkiem prof. Barbary Halskiej. W latach 1998-1999 współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, z którą brała udział w licznych koncertach krajowych oraz nagraniach, a także w tournée zespołu w Niemczech. Jako solistka wielokrotmie występowała m.in. z Orkiestrą Kameralną Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego, jako kameralistka występuje  zarówno z wokalistami jak i instrumentalistami w recitalach wypełnionych różnorodnym stylistycznie repertuarem. Wielokrotnie towarzyszyła jako pianista akompaniujący śpiewakom podczas konkursów wokalnych, zarówno  pieśniarskich jak i operowych a także letnich Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu.

           Od 1999 roku jest związana z łódzką Akademią Muzyczną, gdzie do 2010 roku pracowała jako wykładowca akompaniując na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasach wokalnych m.in.: prof. Delfiny Ambroziak, prof. Urszuli Kryger, prof. Zdzisława Krzywickiego, prof. Piotra Micińskiego, prof. Leonarda Andrzeja Mroza, prof. Ziemowita Wojtczaka i prof. Włodzimierza Zalewskiego, a także na Wydziale Instrumentalnym w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana, wiolonczeli prof. Agaty Jareckiej i fletu prof. Antoniego Wierzbińskiego oraz dr hab. Eweliny Zawiślak. Od roku 2010 prowadzi samodzielne zajęcia z kameralistyki fortepianowej w Instytucie Muzyki Kameralnej. Doświadczenie organizacyjnezdobywała pełniąc w latach 2010 – 2012 funkcję Pełnomocnika rektora ds. nauki, następnie 2012 – 2019 – Prodziekana Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu, 2019 – 2020 Dziekana Wydziału Instrumentalnego, w czasie obecnej kadencji 2020 – 2024 pełni funkcję Pełnomocnika rektora ds. parametryzacji, nadzorując jednocześnie prace Wydawnictwa AM, a także funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.  Jest aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Przewodniczącą łódzkiego Oddziału SPAM, a także Prezesem Zarządu Fundacji im. Stanisława Liszewskiego.

Jej zamiłowaniem jest muzyka kompozytorów słowiańskich, z którą związana jest także obecna działalność artystyczna i wydawnictwa fonograficzne: pierwsza monograficzna płyta zatytułowana Entuzjasta nagrana wspólnie ze  śpiewakiem Piotrem Hruszwickim w 2013 r. zawiera wybrane pieśni, ballady i utwory fortepianowe Stanisława Moniuszki. Kolejne płyty to F.X. Mozart. Utwory kameralne DUX 1317 ze wszystkimi duetami instrumentalnymi z fortepianem najmłodszego syna W. A. Mozarta zwanego „Mozartem lwowskim” oraz wydane w 2017 r. nagrania utworów fortepianowych na cztery ręce polskich kompozytorów zrealizowane w duecie z Agatą Górska – Kołodziejską  Zapomniana polska muzyka fortepianowa na cztery ręce DUX 1433. W 2018 r. ukazała się płyta na której znajdują się Krakowiaki op.7, Mazury op.38 i Polonezy op.42  Zygmunt Noskowski. Piano Works 4 AP 0415 zarejestrowana w duecie z Anną Mikolon. Pianistki wspólnie zrealizowały także nagranie 5 Walcy op.28 na fortepian na cztery ręce Jerzego Gablenza znajdujące się na płycie Jerzy Gablenz. Piano and Chamber Works AP 0412. W 2018 r. ukazała się  płyta Anny Liszewskiej z nagraniem interpretacji solowych utworów  fortepianowych F.X. Mozarta F.X. Mozart .Utwory fortepianowe DUX 1441.

W roku 2021 wraz z pianistką Hanną Holeksa dokonała także rejestracji audiowizualnej prawykonania dwóch koncertów na dwa fortepiany solo Witolda Friemana, a obecnie artystki współpracują w duecie fortepianowym Bacewicz Piano Duo realizując projekt Zapomniana romantyczna polska muzyka fortepianowa na 4 ręce w ramach stypendium twórczego MKiDN.

Anna Liszewska począwszy od 1995 r. nieprzerwanie prowadzi klasy fortepianu w podstawowych i średnich szkołach muzycznych w Łodzi.