W roku 1990 ukończył Akademię  Muzyczną w Krakowie w klasie trąbki  Stanisława Majerskiego. W trakcie studiów brał udział w licznych kursach mistrzowskich, m. in. u prof. Michaela Parkinsona, Mardeosiana Ardascha i prof. Edwarda Tarra.

Był zatrudniony na stanowisku pierwszego trębacza w: Capellae Cracoviensis (1989-93), Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie (1993-94). Od roku 1995 pracuje w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach również jako pierwszy trębacz.

Jako muzyk tych orkiestr wziął udział w blisko 70 tournees koncertowych po wielu krajach europejskich oraz USA, Peru, Japonii, Turcji i Libanie, występując w wielu renomowanych salach koncertowych  (m. in. Gewandhaus w Lipsku i  Alte Oper we Frankfurcie, filharmoniach w Berlinie, Kolonii, Wiedniu i Tokio, Barbikan Centre i Royal Festival Hall w Londynie). Koncertował pod batutą wielu znakomitych dyrygentów, takich jak m. in. Chrisoph Eschenbach, Jacek Kaspszyk,  Kurt Masur,  Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Semkow czy  Krzysztof Penderecki.

Na drugi nurt jego działalności artystycznej składają się występy w charakterze solisty i kameralisty. W 1996 roku był współzałożycielem zespołu kameralnego Barock Tune, a w roku 2015  Kwintetu Dętego Blaszanego NOSPR.  Z tymi zespołami zagrał kilkadziesiąt koncertów kameralnych na festiwalach  w kraju i za granicą. W roku 2011 wraz z zespołem Barock Tune nagrał płytę Perły Baroku.

Pracę dydaktyczną w Akademii Muzycznej w Krakowie rozpoczął w 1993 roku, gdzie w 2001 roku uzyskał kwalifikacje I stopnia w dziedzinie instrumentalistyki w zakresie gry na trąbce. W 2013 roku opublikował pracę habilitacyjną Muzyka na trąbki i kotły. Historia i znaczenie zawodowej organizacji muzyków w kontekście współczesnej praktyki wykonawczej i w tym samym roku decyzją Rady Wydziału Akademii Muzycznej w Krakowie otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych. W roku 2020 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych z rąk Prezydenta RP.

Od 1998 roku jest wykładowcą  Międzynarodowych Kursów Interpretacji Muzycznej pod patronatem Ministerstwa Kultury w Nowym Sączu.

Otrzymał również Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie: w roku 2008 III stopnia a w roku 2018 II stopnia, a także „Medal Komisji Edukacji Narodowej” w roku 2018.