Dobrochna Jachowicz – Zakrzewska naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat. W 2001 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Przez 12 lat nauki pracowała pod opieką mgr Magdaleny Sztandery-Wikszemski a później mgr Anny Juszczak. Tuż po zdaniu matury została studentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu Moniki Sikorskiej-Wojtachy. Po dwóch latach pobytu w Katowicach podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli w klasie fortepianu Daniela Blumenthala.
Pianistka jest absolwentką Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Brukseli w klasie prof. Daniela Blumenthala (2006r.) oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Anny Wesołowskiej-Firlej (2007r.). Po ukończeniu studiów pianistycznych w Brukseli (tytuł masterdegree), doskonaliła swoje umiejętności podczas 2-letnich studiów podyplomowych w specjalności kameralistyka fortepianowa w tejże uczelni. Podczas studiów kameralnych pracowała głównie nad repertuarem na flet i fortepian, tworząc duet z flecistką Edith Van Dyck ( I flet w filharmonii w Antwerpii). Jej wykładowcami byli czołowi muzycy belgijscy: Dirk Vermeulen (dyrygent), Vivianne Spanoghe (wiolonczelistka), Luc Loubry (oboista), Thomas Dieljens (pianista), Bart Bouckaert (kompozytor), Eric Robberecht (skrzypek). Studia kameralne ukończyła z wyróżnieniem. W 2004 roku założyła duet z flecistką Edith Van Dyck ( I flet w Royal Flemish Philharmonic Orchestra w Antwerpii). Podczas trwającej wiele lat wspólnej gry, wystąpiły z licznymi koncertami w Polsce (Łódź, Katowice, Wrocław, Częstochowa, Piotrków Trybunalski), Belgii (Bruksela, Antwerpia, Mechelen, Brugia, Gandawa, Leuven) oraz Holandii (Tilburg).
Dobrochna Jachowicz – Zakrzewska jest laureatką Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (1997r.), gdzie zdobyła trzecią nagrodę oraz nagrodę specjalną za wykonanie utworu G. Bacewicz, jak również Ogólnopolskiego Konkursu Duetów Fortepianowych w Toruniu, w którym to wraz z Aleksandrą Jabłońską otrzymały 2 nagrodę (1994r.) w młodszej grupie wiekowej, a w roku następnym (1995r.) I nagrodę w starszej grupie wiekowej ( I nagrodę przyznano po raz pierwszy w historii konkursu).
Pianistka uczestniczyła w licznych kursach pianistycznych zarówno w Polsce, jak i w Belgii. Doskonaliła swoje umiejętności pod opieką Elżbiety Tarnawskiej, Moniki Sikorskiej-Wojtachy, Ewy Pobłockiej, Viery Nosiny, Tatiany Szebanowej, Waldemara Wojtala, Menachema Presslera (profesor Indiana University, członek słynnego Beaux Arts Trio) oraz Hansa Leygrafa (profesor Musichochschule Mozarteum w Salzburgu).

Po uzyskaniu dyplomu w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi związała się z macierzystą uczelnią, rozpoczynając pracę jako instruktor – akompaniator w klasie fletu. Akompaniowała w klasie prof. zw. Antoniego Wierzbińskiego oraz ad. Urszuli Janik, w kolejnych latach współpracowała również z dr hab. Katarzyną Przybylską. Od lutego 2009 roku akompaniowała w klasie śpiewu prof. zw. Zdzisława Krzywickiego, jak również od października 2009 roku w klasie śpiewu prof. zw. Delfiny Ambroziak, ad. dr Anny Kwiatkowskiej-Dzionek oraz w klasie fletu ad. dr hab. szt. Katarzyny Przybylskiej. Podczas roku akademickiego 2010/2011, na stanowisku wykładowcy, akompaniowała w klasach śpiewu: prof. zw. Zdzisława Krzywickiego, prof. zw. Delfiny Ambroziak, prof. zw. Beaty Zawadzkiej – Kłos oraz w klasie prof. zw. Grażyny Krajewskiej- Ambroziak. W kolejnych latach kontynuowała współpracę z prof. zw. Zdzisławem Krzywickim, prof. zw. Beatą Zawadzką – Kłos, dr. Danutą Dudzińską oraz ad. dr hab. Anną Kwiatkowską – Dzionek. Od 1 października 2015 roku, pracuje na stanowisku adiunkta, współpracując z prof. dr hab. Piotrem Micińskim oraz prof. dr hab. Krystyną Rorbach. Dobrochna Jachowicz – Zakrzewska współpracuje z Prof. Włodzimierzem Zalewskim podczas międzynarodowych kursów muzycznych w Dusznikach Zdroju oraz w Wilanowie. W lutym 2018 była pianistą konkursowym podczas (odbywających się w Łodzi ) preeliminacji do Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w s’Hertogenbosh.
Przez okres kilku miesięcy (2008r.) Dobrochna Jachowicz – Zakrzewska prowadziła klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu. Uczniowie zdali egzaminy końcowe z bardzo dobrymi wynikami.
Od września 2015 roku prowadzi zajęcia gry na fortepianie w przedszkolu muzycznym prowadzonym przez Stowarzyszenie działające przy OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
Chcąc doskonalić swoje umiejętności pianistyczne, w październiku 2008 roku, rozpoczęła 3-letnie studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. zw. Anny Wesołowską-Firlej oraz prof. zw. Cezarego Saneckiego (obecnego Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi). Tematem Jej pracy doktorskiej jest zjawisko inspiracji poezją w muzyce; „Poezja i muzyka; sztuka inspirowana słowem w wybranej twórczości F. Schuberta i F. Liszta”. Studia ukończyła w czerwcu 2011 roku. Pracę doktorską obroniła w Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu w październiku 2013 roku, otrzymując tytuł doktora sztuki.
W czerwcu 2014 roku otrzymała tytuł Menedżera Kultury, studia podyplomowe odbyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od najmłodszych lat pianistka czuje się szczególnie związana z muzyką kameralną. W szkole średniej przez kilka lat współtworzyła duet fortepianowy z Aleksandrą Jabłońską zdobywając wpierw II nagrodę, a w kolejnej edycji konkursu I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu. Pasję tę kontynuowała w Brukseli grając liczne koncerty w duecie z pianistką Moniką Tomofticiuc oraz pianistą Wimem Van Moerbeke wykonując bardzo bogaty repertuar na 4 ręce i 2 fortepiany. Zamiłowanie grą kameralną zaobfitowało w liczne koncerty. Jednym z najważniejszych wydarzeń w Jej dorobku artystycznym jest koncert, na którym wystąpiła z czterema czołowymi profesorami konserwatoriów belgijskich: Danielem Blumenthalem (Konserwatorium w Brukseli), Jozefem De Beenhouwerem (Konserwatorium w Antwerpii), Leventem Kende (Konserwatorium w Antwerpii), Jeanem – Claudem Vanden Eyndenem (Konserwatorium w Brukseli) w Leuven (17.03.2006 rok), podczas którego wykonane zostały utwory skomponowane na 4, 6, 8, 12 i 16 rąk. Równie ważnym wydarzeniem artystycznym był koncert z okazji obchodów 5 – lecia istnienia Muzeum Instrumentów Muzycznych w Brukseli (Musée des instruments de musique), w czerwcu 2005 roku, podczas którego wystąpiła z recitalem z Nadią Nevolovitsch – studentką Igora Ojstracha. Podczas kilku lat studiów w Belgii prowadziła bardzo aktywne życie koncertowe (solowe i kameralne). Brała udział w uroczystej gali z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (10.12.2004r.) w Konserwatorium Królewskim w Brukseli, prezentując kompozycje F. Chopina i K. Szymanowskiego. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Dobrochna Jachowicz – Zakrzewska posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim (egzamin państwowy TELC).