Ewa Skardowska, pianistka, doktor habilitowany Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie; od września 2015 adiunkt  Wydziału Instrumentalnego. Związana z Katedrą Kameralistyki oraz Międzywydziałowym Zakładem Fortepianu Ogólnego. Prowadzi także klasę fortepianu w Niepublicznej Szkole Muzycznej w Łomiankach pod Warszawą, gdzie posługuje się autorską metodą nauczania, która stanowi połączenie doświadczeń wyniesionych z praktyki koncertowej, studiów amerykańskich oraz techniki gry bazującej na szkole prof. Marii Niemiry. Kilkukrotnie uczestniczyła w prestiżowych kursach pianistycznych w Weimarze (u Jacoba Leteinera), Salzburgskim Mozarteum (u Borisa Blocha). W dyscyplinie gry solowej dwukrotnie znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskich konkursów pianistycznych w Katowicach i Szczecinie. Od czasu studiów związana jest zawodowo z Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina w Warszawie.

Od  wielu lat uprawia działalność koncertową. Występowała w wielu krajach świata: Polsce, USA, Niemczech, Francji, Włoszech, Słowenii, Rumunii, Mołdawii, na Białorusi, w Irlandii Płn., Czechach, Danii, Finlandii, Turcji i Chinach oraz Wielkiej Brytanii. Koncertowała solo oraz z artystami polskimi i zagranicznymi (m.in. saksofonistami: Claudem Delangle, Jeanem Penningsem, Davidem Pituchem i barytonem Rodneyem Millerem, tubistą Colby’m Fachrenbachem, a także z Agnieszką Maruchą i  Katarzyną Bąkowską (skrzypce), Michałem Borzykowskim (wiolonczela), Anną Karasińską (sopran) oraz z Adamem Zarzyckim (skrzypce) i Piotrem Hauseplasem (wiolonczela) w składzie działającego od 2004 roku VARSOVIA PIANO TRIO. W ostatnich latach występowała m.in. w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2010/2012), na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Central Conservatory of Music i Operze Narodowej w Pekinie (2010),  koncertach Roku Chopinowskiego w Turcji (Ankara, Konya, Antaya, Mersin Kayseri/2010),  Filharmonii Opolskiej (marzec/2013) i Kieleckiej (październik /2010), Palace Al-Ghuri w Egipcie (luty/2010), Konserwatorium Muzycznym w Tbilisi (grudzień/ 2009), na 50-tym Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach (sierpień /2009), w  Mińskiej Filharmonii (czerwiec/ 2009). VARSOVIA PIANO TRIO dało  także koncert Muzyki Nowej z okazji 20-lecia Demokracji Polskiej w Tempelinaukio w Helinkach (2009) oraz  podczas „Polska!Year” w Belfaście (2009). Pianistka występowała wielokrotnie w Polsce: m.in. podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej w Radomiu (kwiecień 2009), koncertach w Uniwersytecie Muzycznym oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie (2008/9), Festiwalu Schulcowskim na Uniwersytecie Warszawskim (2012), a z Katarzyną Bąkowską m.in. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2012) oraz w Pałacyku Lubostrońskim (2013).

Ewa Skardowska była współwykonawczynią nagrań płytowych VARSOVIA PIANO TRIO  wytwórni DUX (Panufnik, Różycki, Kulenty, Chmielarz/2006) oraz ORFEUS MUSIC (Dobrzyński & Chopin/2013). W latach 2007-2010 kilkukrotnie współpracowała ze Związkiem Kompozytorów Polskich, propagując twórczość kompozytorską Dariusza Przybylskiego, Artura Cieślaka, Weroniki Ratusińskiej, Piotra Mossa, Romualda Twardowskiego i Pawła Łukaszewskiego. Od 2010 -2017 roku związana była z Piwnicą Artystyczną Kurylewiczów. Rezultatem tej współpracy były koncerty muzyczno-poetyckie, podczas których prezentowana byla twórczość Andrzeja Kurylewicza w zestawieniach z muzyką Romantyzmu i Współczesności  (m.in. Steinway Hall, Londyn/2011 i 2012, Studio S-1 im. W. Lutosławskiego/2010-13).

W grudniu 2008 roku pianistka zyskała stopień doktora sztuki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Fortepianu. Promotorem jej pracy doktorskiej „O roli pianisty w dydaktyce instrumentalistów” był Jerzy Marchwiński. Wydała wówczas płytę z kompozycjami na fortepian i wiolonczelę, klarnet i saksofon (Martinu, Hubeau, Mersson, Basset i Denisow). We wrześniu 2014 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego UMFC.

Pianistka była jurorką Seattle Piano Competition 2013. Podczas wizyty w USA wystąpiła z recitalem „Kurylewicz Piano Works” w Banaroya Fouders Hall. Wśród swych partnerów muzycznych ostatnich lat, obok Adama Zarzyckiego i Piotra Hausenplasa z VARSOVIA PIANO TRIO wymienia: Katarzynę Bąkowską-skrzypce, Michała Borzykowskiego -wiolonczela, Piotra Lato -klarnet, Agnieszkę Maruchę -skrzypce oraz Tomasza Zawieruchę -gitara.

Ewa Skardowska zajmuje się także publicystyką muzyczną (napisała ponad 100 artykułów o muzyce, głównie dla Twojej Muzy)  oraz działalnością naukową (konferencje interdyscyplinarne i naukowo-muzyczne). W 2013 wydano jej książkę „Relacje w trio fortepianowym” (wyd. UMFC). Obecnie pianistka współtworzy zespół redakcyjny publikacji wieloautorskiej UMFC pt. „Musica Intellectualis”