Hanna Holeksa naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Zakopanem pod kierunkiem
Elżbiety Wierzbickiej. W kolejnych latach kontynuowała edukację w Państwowej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bytomiu. W 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w
katowickiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego, oraz
kameralistyki prof. Reginy Strokosz – Michalak. W latach 2004 – 2007 studiowała w Hochschule
der Kunste Bern pod kierunkiem prof. Tomasza Herbuta.
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. w 1992 roku otrzymała II nagrodę na
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Magina w Paryżu, w 1995 – I nagrodę na III
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu. W 1996 roku została
laureatką jednej z równorzędnych nagród Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w
Słupsku, a w latach 1995 – 1998 była laureatką czołowych lokat czterech rokrocznych edycji
Ogólnopolskiego Konkursu na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie. Podczas I
edycji Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w
Krakowie (1997 r.) wraz z fagocistą Dawidem Smykowskim otrzymała II nagrodę i nagrodę
specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. W 1999 roku zdobyła I nagrodę
na Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Yamaha w Gdańsku, w tym samym roku została laureatką V
nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. W roku 2003
otrzymała I nagrodę na międzynarodowym konkursie instrumentalnym Odd-Fellows Musikpreis w
Bernie (2003 r., I nagroda), a rok później wygrała RAHN Musikpreis w Zurichu. Pokłosiem tego
ostatniego był debiut artystki w Tonhalle w Zurichu, gdzie wykonała Koncert Fortepianowy Es –
dur L. van Beethovena.
W 2005 roku wraz z pianistą Patrizio Mazzola i Schweizer Kammerorchester pod dyrekcją Kaspara
Zehndera nagrała Koncert na 2 fortepiany KV 242 W.A.Mozarta i Karnawał Zwierząt C. Saint –
Saënsa. Dyskografia artystki obejmuje również płyty m. in. z sonatami na skrzypce i fortepian
E.Elgara, R.Straussa, K.Szymanowskiego, F.Poulenca i M.Ravela nagrane wraz z Mariuszem
Dereweckim dla wydawnictwa fonograficznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w
Poznaniu, dwa albumy z utworami solowymi i kameralnymi P.Rateza nagrane przy udziale Marcina
i Ewy Murawskich dla wytwórni Acte Prealable, płyty z utworami kameralnymi A.Tansmana
nagraną jako członek zespołu Vivo Trio – z Magdaleną Kling Fender i Robertem Fenderem, przy
udziale altowiolistki Elżbiety Mrożek – Loski, oraz z dziełami H.Wieniawskiego i
K.Szymanowskiego – (z Kariną Gidaszewską) wydane przez wytwórnię Ars Sonora.
Jako pianistka-kameralistka współpracuje ze skrzypkami, altowiolistami, wiolonczelistami,
kontrabasistami, flecistami, klarnecistami i wokalistami. Jest laureatką wyróżnień i nagród dla
pianistów – akompaniatorów na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach
instrumentalnych. Była „pianistą konkursowym” na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im.
M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej w specjalności waltornia (2008), flet (2009), skrzypce (2010),
Międzynarodowym Konkursie Altówkowym im. J.Rakowskiego w Poznaniu (2013),
Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. K. Pendereckiego w Krakowie (2013, 2018),
Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Bacewicz w Łodzi (2015, 2019),
Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego w Toruniu (2016). W 2016 roku
była oficjalnym pianistą na XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H.Wieniawskiego
w Poznaniu.
Koncertuje w kraju i za granicą, prezentując się jako solistka i kameralistka. Jej repertuar obejmuje
solowe i kameralne dzieła od baroku do współczesności.
Hanna Holeksa jest członkiem Zarządu Fundacji im. Stanisława Liszewskiego, oraz wiceprezesem
działającego na terenie Wielkopolski Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej. Jest organizatorką
konkursów skrzypcowych i pianistycznych, warsztatów, kursów i koncertów, m.in. Zimowych i
Letnich Kursów Mistrzowskich w Bałoszycach, Kursu Mistrzowskiego Koncertmistrzów i Liderów
Orkiestry Sinfonia Varsovia, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Młodzi Wirtuozi
Fortepianu”, Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Talenty Skrzypcowe”, Ogólnopolskiego
Konkursu Skrzypcowego im. Jadwigi Kaliszewskiej.
W 2011 roku obroniła pracę doktorską „Fortepian w twórczości Karola Szymanowskiego”,
stanowiącą ukoronowanie wieloletniej fascynacji kompozytorem i pracy nad jego twórczością
solową i kameralną. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki. Jest
profesorem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi
klasę kameralistyki.