Ukończył z wyróżnieniem w roku 1975 Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu, w klasie skrzypiec doc. Igora Chaczbabiana – ucznia Davida Ojstracha. Stypendysta Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, uczestnik konkursów organizowanych przez federację Jeunesses Musicales w Belgradzie i Międzynarodowych Konkursów Zespołów Kameralnych w Augsburgu oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Jozsefa Szigetiego w Budapeszcie był m.in. koncertmistrzem orkiestr Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Tempo Giusto w Bern (Szwajcaria), Academia – Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów, Camerata Nova Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Symfonicznej w Bienne (Szwajcaria). Z kontraktem Polskiej Agencji Artystycznej (PAGART) koncertował w Czechosłowacji, Grecji, Jugosławii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, w republikach byłego Związku Radzieckiego i na Węgrzech. Kierownik artystyczny letnich koncertów w szwajcarskim kantonie Graubünden ( 1989 – 2005 ) i założyciel zespołu instrumentalnego Pro Arte Novum oraz członek tria fortepianowego International w składzie Henryk Tritt – skrzypce (Poznań), Kalman Dobos – wiolonczela (Stuttgart), Klauss Hellwig – fortepian (Berlin) występował w wielu miastach Polski i Europy. Dla Polskiego Radia w Warszawie, a także publicznych rozgłośni w Poznaniu i Szczecinie oraz radiofonii czeskiej, francuskiej, niemieckiej, szwajcarskiej i węgierskiej dokonał wielu archiwalnych nagrań z wybitnymi polskimi kameralistami, m.in. z Barbarą Halską, Magdaleną Rezler, Tadeuszem Chmielewskim, Andrzejem Guzem, Leszkiem Kędrackim, Mirosławem Makowskim, Waldemarem Malickim, Andrzejem Tatarskim. Wykładowca Akademii Muzycznych we Wrocławiu i w Poznaniu, Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Sztuki w Szczecinie, pedagog Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Nowym Sączu oraz Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie pełnił także funkcję członka zarządu Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis oraz prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego. Powierzano mu wiele zaszczytnych zadań, a także funkcji, w tym członka i przewodniczącego jury regionalnych przesłuchań skrzypków, eksperta Ministra Edukacji Narodowej ds. szkolnictwa artystycznego oraz konsultanta do spraw skrzypiec przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za długoletnią pracę pedagogiczną i osiągnięcia artystyczne prof. dr hab. Henryk Tritt otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury i medal Gloria Artis.