Ukończył z wyróżnieniem A.M. w Krakowie w klasie prof. Eugenii Umińskiej i doc. Zdzisława Polonka. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki (studia podyplomowe w University of Akron-USA-w klasie prof. J.Kosmali). Laureat III nagrody IIIgo Konkursu Altówkowego im. J.Rakowskiego w Poznaniu. Jest muzykiem Filharmonii Krakowskiej, występuje również jako solista i kameralista. Wielokrotnie uczestniczył w pracach jury ogólnopolskich konkursów muzycznych: Konkurs im.Rakowskiego w Poznaniu, Międzynarodowy Konkurs Kameralnej im. K.Bacewicza w Łodzi, Ogólnopolskie Przesłuchania Skrzypków i Altowiolistów w Elblągu, II Ogólnopolski Konkurs Altówkowy we Wrocławiu, Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół II st. w Rybniku, Ogólnopolskie Przesłuchania Altowiolistów we Wrocławiu. Prowadził kursy mistrzowskie: trzykrotnie podczas Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Żaganiu i dwukrotnie podczas Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu. Jego studenci brali udział i byli laureatami takich konkursów jak: Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. J.Rakowskiego w Poznaniu (Anna Migdał 2004, stypendystka Ministra Kultury), XI Międzynarodowy Konkurs im .J.Brahmsa w Poertschach – Austria (Ewelina Bielarczyk, Maria Dutka 2004).