MARIANNA WASZKIEWICZ urodziła się we Lwowie. Naukę gry na fortepianie
rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Salomei Kruszelnickiej. W
1991 r. otrzymała stypendium Rządu Polskiego na studia w AMFC w Warszawie w klasie
prof. Kazimierza Gierżoda i prof. Marii Stojek. Jednocześnie studiowała kameralistykę w
klasie prof. Barbary Halskiej.
W latach 1994-1995 była stypendystką Międzynarodowego Kursu Muzycznego w
klasie prof. Rudolfa Buchbindera w Zurychu.
Od roku 1996 r. występuje w składzie zespołu ”Brahms Trio.” Zespół otrzymał
nagrody w szeregu festiwali i konkursów-Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej w
Kłodzku, Festiwal Muzyki Austriackiej im. B.Hubermana,V Międzynarodowy Konkurs
Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K.Pendereckiego w Krakowie.
W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w klasie kameralistyki prof. Barbary
Halskiej. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie.
Bierze udział w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Zamościu, Nowym Sączu,
Szczecinku, Warszawie współpracując z wybitnymi muzykami z kraju i z zagranicy: Elżbietą
Gajewską, Elżbietą Dastych-Szwarc, Urszulą Janik, Agatą Igras-Sawicką, Marią
Peradzyńską- Filip, Dorotą Boruch-Żołnacz, Philippe Bernoldem, Janosem Balintem,
Davidem Formisano, Andreą Lieberknecht, Sarah Louvion .Występując w charakterze
akompaniatora na festiwalach i konkursach zdobyła wiele nagród i wyróżnień.