Novi Piano Duo zostało utworzone w 2018 roku przez Annę Wielgus oraz Grzegorza Nowaka, absolwentów
krakowskiej Akademii Muzycznej. Anna Wielgus ukończyła studia w Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie fortepianu prof. Marioli CieniawyPuchały oraz kameralistyki prof. Janiny Baster oraz
dra hab. Sławomira Cierpika. Brała udział w wielu kursach
mistrzowskich gry solowej i kameralistyki, które prowadzili między innymi: Andrzej Jasiński, Anna
Malikova, Olga Łazarska, Paul Badura-Skoda, Jonathan Aner, Pascal Le Corre. Jest dwukrotną
stypendystką Centrum Edukacji Artystycznej. Obecnie jest doktorantką w swojej Alma Mater.
Grzegorz Nowak – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu
prof. Stefana Wojtasa, dra hab. Piotra Machnika oraz w klasie kameralistyki
prof. Danuty Mroczek-Szlezer, dra hab. Sławomira Cierpika oraz dra hab. Bartłomieja Kominka.
W ramach kursów mistrzowskich współpracował z wybitnymi pedagogami takimi jak: Dina Yoffe,
Wojciech Świtała, Ewa Bukojemska, Eugen Indjic, Jerzy Sterczyński, Tamas Ungar.
Novi Piano Duo prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce i za granicą – duet występował
na estradach we Włoszech, Monako, Niemczech, Izraelu i Kuwejcie. Zespół jest laureatem wielu
prestiżowych nagród, m.in: I nagroda oraz Grand Prix na VI Międzynarodowym Konkursie Duetów
Fortepianowych w Monako, I nagroda oraz Grand Prix w kategorii fortepian na cztery ręce na XXIX
“Roma International Piano Competition” oraz I nagroda w kategorii duet na dwa fortepiany na XXIX
“Roma International Piano Competition”, I nagroda na ISCART International Music Competition
w Lugano, I nagroda na 5th Manhattan International Music Competition, I nagroda oraz Grand Prix
na 3rd Wiener Klassiker Danubia Talents International Online Music Competition, wyróżnienie oraz
nagroda specjalna dla najlepszego duetu fortepianowego na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki
Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Novi Piano Duo brało udział w kursach
mistrzowskich wybitnych duetów fortepianowych, m.in. Stenzl Piano Duo, Duo Turgeon, Miroir Piano
Duo, Kanazawa-Admony Piano Duo. Od października 2018 roku zespół doskonali swoje umiejętności
pod kierunkiem dra hab. Bartłomieja Kominka w Akademii Muzycznej w Krakowie. W październiku
2020 roku duet dokonał nagrań w ramach realizacji programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego “Kultura w sieci”. Dzięki współpracy z Europejskim Centrum Muzyki
im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, firmą DUX oraz Agencją Presto powstały nagrania dzieł
polskich kompozytorów okresu neoklasycyzmu – Witolda Lutosławskiego, Romana Palestra oraz
Henryka Mikołaja Góreckiego.