Włodzimierz Spodymek jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (studia doktoranckie), gdzie uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Ukończył również studia muzyczne na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie saksofonu dra hab. Pawła Gusnara.

Uczęszczał także do Państwowego Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, kształcąc się w klasie saksofonu mgra Bernarda Steuera. Swoje umiejętności gry na saksofonie doskonalił na wielu kursach

mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych saksofonistów m. in.: Claude’a Delangle (Paryż), Vincent’a David (Wersal), Ed’a Bogaard (Bruksela), Detlef’a Bensmann (Berlin) oraz Davida Pitucha (USA).

Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi: Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną oraz Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

Koncertował pod batutą wielu wybitnych dyrygentów, takich jak m. in.: Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, Marc Minkowski, Frieder Bernius, Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Michniewski.

W sezonie artystycznym 2005/2006 współpracował z estradą kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie, grając koncerty na terenie całego kraju.

Występował u boku takich muzyków jak: Leszek Możdżer, Ewa Podleś, Waldemar Malicki, Adam Makowicz, Kwartet Śląski, koncertując w Niemczech, Austrii, Włoszech.

Włodzimierz Spodymek brał udział w nagraniach programów radiowych. Jest zapraszany do jury konkursów saksofonowych oraz jako wykładowca kursów mistrzowskich, seminariów saksofonowych oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli, studentów i uczniów, organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

W latach 2011-2014 był trzykrotnym stypendystą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (stypendium dla najlepszych doktorantów). Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (rok 2016 nagroda II stopnia, rok 2019 nagroda I stopnia) za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, a w roku 2018 nominację nauczyciela dyplomowanego.

Włodzimierz Spodymek jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi swoją klasę saksofonu. Pracuje również w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu. Jego wychowankowie są laureatami wielu konkursów krajowych oraz międzynarodowych zarówno solowych jak i kameralnych.

Włodzimierz Spodymek jest artystą firm Henri Selmer Paris oraz MARCA Reeds.