Urodzony w Krakowie w 1956 roku rozpoczął naukę gry na wiolonczeli w wieku lat 7, kończąc z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną (obecnie Akademię Muzyczną) w Krakowie, a następnie kontynuując studia w Yale University. W 2012 ukończył studia podyplomowe MBA Zarządzanie Szkoła Wyższą  na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu.

Był laureatem szeregu konkursów wiolonczelowych i kameralnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych – w Evian, Florencji, Poznaniu, Łodzi.

Jako solista i kameralista koncertował m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Jugosławii, USA, Brazylii, Japonii, Libanie, Wietnamie i na Malcie.

W latach 1979 – 1981 był I wiolonczelistą orkiestry kameralnej „Capella Cracoviensis”.

W latach 1981 – 1989 był koncertmistrzem Orkiestry PRiTV w Krakowie. W latach 1989 – 2012 był koncertmistrzem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

W 1992 roku założył Zespół Wiolonczel „CANTABILE”, którego jest kierownikiem artystycznym. Od 1997 roku jest także kierownikiem artystycznym Zespołu Kameralnego

„Primo Allegro”.

Od 1981 roku jest związany z Akademią Muzyczną w Krakowie, pełniąc obecnie funkcję Kierownika Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i zagranicą a także zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych i kameralnych. Jest Profesorem Wizytującym w Central Conservatory of Music w Pekinie.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej a w latach 2012-2016 był Rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 2012-2016 był Wiceprezydentem ABAM – the Association of Baltic Academies of Music.

Od 2016 roku jest członkiem Rady AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musiques et Musikhochschulen.